sport offline

Chuyển vị trí lưu file tải xuống của trình duyệt Cốc Cốc

Cái này khá đơn giản, mình chỉ hướng dẫn cho anh em nào chưa biết, Cốc Cốc nó tải torrent cũng tương đối tốt, dùng nó khỏi cần cài thêm mushy nào. Vì phần đa khi cài Win người ta chia ổ Đĩa C tầm 50GB, khi cài xong thì dư sẽ chẳng bảo nhiêu, mặc định Cốc Cốc nó lưu file về ổ C sẽ bị đầy, do sắp…

Leave a comment